Запис на тест драйв

Запис на сервіс

Розрахунок кредиту

Новини

Офіційні правила проведення Розіграшу призів Рекламної Акції «Призи від Kia» у соціальній мережі facebook

Опубликовано 5 марта, 2019 в 11:11 дп

 

1. Організатор і виконавець Акції

1.1. Організатором і виконавцем Рекламної акції є АФ «Бліц-Авто», яке зареєстровано відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: 02094, м.Київ, вул. Мурманська, 6 (далі — Організатор).

1.2. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор у своїх діях керується чинним законодавством України та Офіційними правилами проведення Розіграшу призів Рекламної Акції «Призи від Kia»і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Розіграш проводиться з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до АФ « Бліц-Авто»

2. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в п.6 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: — працівники та представники Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

— чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати);

— особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

— особи, що не є громадянами України або перебувають на території окупаваних Донецької та Луганської областей;

— особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція проводиться у період з 20 травня по 28 травня 2019 року включно.

3.2. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

4. Фонд Рекламної Акції

4.1. Фонд Рекламної Акції формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

4.2. Призовий фонд Розіграшу складається з 1 (одного) призу:

— Головний приз — Тримач для телефону KIA в кількості 1 (одна одиниця).

4.3. Призовий фонд Розіграшу обмежений і складає зазначену в п.4.2. кількість.

4.4. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю призів.

4.5. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.

4.6. Заміна призів Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.

4.7. Організатор за свій рахунок здійснює доставку подарунків для осіб, які отримали приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.8. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість призового Фонду Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 8.5 цих Правил.

5. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:

5.1.1. Вступити до групи або бути учасником спільноти АФ «Бліц-Авто» у соціальній мережі facebook. Поставити «лайк» (подобається) під постом на головній сторінці Конкурсу. Зробити репост цього посту-картинки на свою сторінку, яка повинна бути відкритою до закриття Конкурсу. Обов’язково поставити відмітку під постом з хештег-поміткою #бліцавтоконкурс.

5.1.2. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою хештег-помітки учасника та дотримання виконання усіх вищезазначених умов Конкурсу.

5.1.3. Розіграш призів відбудеться 28 травня 2019 року за допомогою сервісу www.random.org методом випадкового відбору Учасників у списку.

6. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Права Учасника Акції.

6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

6.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Вчасно отримати інформацію про зміну Правил Акції (якщо вони мають бути).

6.2. Обов’язки Учасника Акції.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати один із Призів Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в Правилах Акції в п.6.

7. Інші умови

7.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил Акції.

7.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

7. Грошовий еквівалент вартості Головного та інших призів не виплачується.

7.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призів Учасникам Акції у випадку:

7.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8. Персональні дані

8.1. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8.2. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

8.3. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.